ახალი ამბები
აგვისტო
22, 2017
13:05

საარჩევნო პროცესში მედიის მონაწილეობისა და მისი გამოყენების წესი

22 აგვისტო, 2017 13:05

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2012 წლის 15 აგვისტოს N9 დადგენილებით დამტკიცებული „საარჩევნო...

აგვისტო
22, 2017
12:06

წინასაარჩევნო კამპანიის მედიამონიტორინგის სახელმძღვანელო წესები და რეკომენდაციები

22 აგვისტო, 2017 12:06

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისთვის ევროპის კავშირისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროექტის...

აგვისტო
18, 2017
18:59

კომისიამ შპს „ტელეიმედის“ წინააღმდეგ „მედიის განვითარების ფონდის“ საჩივარი განიხილა

18 აგვისტო, 2017 18:59

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ შპს „ტელეიმედის“ წინააღმდეგ „მედიის განვითარების...

აგვისტო
18, 2017
15:03

კომისიის სხდომების წარმართვის წესში ცვლილებები შევიდა

18 აგვისტო, 2017 15:03

„საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესების დამტკიცების თაობაზე“...

აგვისტო
18, 2017
14:55

კომისიამ ექვს იურიდიულ პირს ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში საქმიანობის ავტორიზაცია შეუჩერა

18 აგვისტო, 2017 14:55

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებით შპს „თი-ნეტს“, შპს „გაერთიანებული...

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია