ახალი ამბები
სექტემბერი
26, 2016
18:57
სექტემბერი
26, 2016
18:01

„სამაუწყებლო ბადეში პროგრამების არასახელმწიფო ენაზე განთავსების წესის დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების მიღების მიზნით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო

26 სექტემბერი, 2016 18:01

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ „სამაუწყებლო ბადეში  პროგრამების არასახელმწიფო ენაზე...

სექტემბერი
26, 2016
18:00

კომისიამ ააიპ „სამოქალაქო განათლების ფონდი“, ბრენდული სახელწოდება „ტაბულა“ წინასაარჩვენო პერიოდში ინფორმაციის წარმოუდგენლობის გამო წერილობით გააფრთხილა

26 სექტემბერი, 2016 18:00

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ ააიპ „სამოქალაქო განათლების ფონდი“, ბრენდული სახლწოდება...

სექტემბერი
23, 2016
13:12
სექტემბერი
22, 2016
12:33

კომისიის აპარატის რადიოსიხშირეთა მართვის დეპარტამენტის უფროსის სერგო შავგულიძის სტატია ამერიკულ ჟურნალ „IEEE Transactions on Communications“-ში გამოქვეყნდა

22 სექტემბერი, 2016 12:33

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის აპარატის რადიოსიხშირეთა მართვის დეპარტამენტის უფროსის სერგო შავგულიძის...

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია