ახალი ამბები
ივნისი
08, 2018
9:45

სწავლება თემაზე „ინტერნეტის საფუძვლები და მონაცემთა ბაზის ანალიტიკა“

08 ივნისი, 2018 9:45

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასა და RIPE NCC შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში მორიგი ღონისძიება...

ივნისი
07, 2018
18:32

კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ რადიომაუწყებლობის პრიორიტეტები დაამტკიცა

07 ივნისი, 2018 18:32

აამტკიცა, რომელიც ძალაში 2020 წლის 7 ივნისამდე იქნება. აღნიშნულ პერიოდში კომისია დამტკიცებული რადიოსამაუწყებლო...

ივნისი
05, 2018
13:08

კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ საზოგადოებას მედია წიგნიერების სამოქმედო გეგმა და სტრატეგია წარუდგინა

05 ივნისი, 2018 13:08

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ ბრიტანელ ექსპერტ მარტინა ჩეპმენთან ერთად მედია მენეჯერებს, ...

მაისი
31, 2018
14:21

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 2017 წლის ანგარიშს აქვეყნებს

31 მაისი, 2018 14:21

“ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-13 მუხლის პირველი პუნქტისა   და...

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია