ახალი ამბები
დეკემბერი
02, 2016
12:27

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ შპს “კავკასუს ონლაინს“ შპს „პისი მაქსის“ კუთვნილი საოპერაციო აქტივის შეძენაზე თანხმობა მისცა

02 დეკემბერი, 2016 12:27

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას ერთობლივი განცხადებით შპს „კავკასუს ონლაინმა“ და შპს...

დეკემბერი
02, 2016
12:26

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ 2015 წლის 20 ოქტომბრის №625/15 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო

02 დეკემბერი, 2016 12:26

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას სსიპ „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა...

დეკემბერი
01, 2016
13:15

სს „გლობალ კონტაქტ კონსალტინგს“ რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F36 და №F54 ლიცენზიების მოქმედების ვადა გაუგრძელდა

01 დეკემბერი, 2016 13:15

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებით სს „გლობალ კონტაქტ კონსალტინგს რადიოსიხშირული...

ნოემბერი
29, 2016
17:20

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ შპს „MAXNET“-ს შპს „ტვ ნეტის“ წილის 100 პროცენტის შეძენასა და შერწყმაზე წინასწარი თანხმობა მისცა

29 ნოემბერი, 2016 17:20

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას ერთობლივი განცხადებით შპს „MAXNET“-მა და შპს „ტვ...

ნოემბერი
25, 2016
16:24

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდის მედიამონიტორინგის შემაჯამებელი ანგარიში წარადგინა

25 ნოემბერი, 2016 16:24

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ სასტუმრო „რედისონში“  2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების...

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია