საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №04 მოსამზადებელი სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის თარიღი: მაისი 16, 2019 15:00

გამოქვეყნების თარიღი მაისი 13, 2019 18:10

პროექტი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 04 მოსამზადებელი სხდომის დღის წესრიგი

 

              ქ. თბილისი   2019  წლის 16 მაისი, 15:00 საათი 

1. შპს „მაგთიკომსა“ და შპს „ვიონი საქართველოს“ შორის არსებულ დავაზე წარმოდგენილი მასალების გაცნობისა და დავის განხილვის დღის დანიშვნის შესახებ (მომხს. თ.ჭელიძე - სამართლებრივი დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი).