საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №13 ზეპირი მოსმენის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის თარიღი: სექტემბერი 12, 2019 15:00

გამოქვეყნების თარიღი სექტემბერი 09, 2019 17:52

პროექტი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 13 ზეპირი მოსმენის სხდომის  დღის  წესრიგი

 ქ. თბილისი  2019  წლის 12 სექტემბერი, 15:00 საათი

 

  1. “საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ” კომისიის 2016 წლის 1 მარტის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (მომხს. თ.ბოკუჩავა - ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი; თანამომხს. თ.ჭელიძე - სამართლებრივი დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი).