საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №9 ზეპირი მოსმენის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის თარიღი: მაისი 16, 2019 15:00

გამოქვეყნების თარიღი მაისი 13, 2019 18:17

პროექტი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის№9 ზეპირი მოსმენის სხდომის  დღის წესრიგი

               ქ. თბილისი    2019  წლის 16 მაისი, 15:00 საათი

  1. სს „სილქნეტის“ წინააღმდეგ მომხმარებელ მ.ყ.-ის საჩივრის განხილვის თაობაზე (მომხს. თ.გოშუა - სამართლებრივი დეპარტამენტის წამყვანი სპეციალისტი).