გადაწყვეტილება N 322 რუსეთის VHF FM სადგურზე PIATIGORSK-101,3 მგჰც მინიჭებული სიხშირის გამოყენებაზე თანხმობის შესახებ

ნომერი: 322 / 14

გამოქვეყნების თარიღი ივნისი 15, 2001

მიღების თარიღი ივნისი 15, 2001

რუსეთის VHF FM  სადგურზე PIATIGORSK-101,3 მგჰც

მინიჭებული სიხშირის გამოყენებაზე

თანხმობის შესახებ

  საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ „კავშირგაბმულობისა და ფოსტის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად განიხილა რა 13.02.00. No-OMC- 50/02632 წერილის დანართში აღნიშნული ტექნიკური მახასიათებლებით, რუსეთის VHF FM  სადგურის PIATIGORSK-101,3 მგჰც (Mod GE-84  084039358) მინიჭებული სიხშირის გამოყენებაზე თანხმობის საკითხი

  გადაწყვიტა  :

     

1.  მიეცეს თანხმობა 13.02.00.  N-oOMC- 50/02632 წერილის დანართში აღნიშნული ტექნიკური მახასიათებლებით, რუსეთის VHF FM  სადგურს PIATIGORSK-101,3 მგჰც (Mod GE-84  084039358) მინიჭებული სიხშირის  გამოყენებაზე.

            კომისიის თავმჯდომარე                                                                   ვ.აბაშიძე