შპს „ასანეტისთვის” ეროვნული სასიგნალო წერტილის კოდის (NSPC) მინიჭების შესახებ

ნომერი: გ-19-15 / 401

გამოქვეყნების თარიღი ივლისი 08, 2019 15:33

მიღების თარიღი ივლისი 04, 2019

თანდართული დოკუმენტები: