საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2019 წლის №25 სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ

ნომერი: გ-19-17 / 341

გამოქვეყნების თარიღი ივნისი 07, 2019 18:06

მიღების თარიღი ივნისი 06, 2019

თანდართული დოკუმენტები: