საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2019 წლის №33 სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ

ნომერი: გ-19-17 / 390

გამოქვეყნების თარიღი ივლისი 08, 2019 15:41

მიღების თარიღი ივლისი 04, 2019

თანდართული დოკუმენტები: