“ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის და ააიპ „მედიააკადემიის“ 2019 წლის ბიუჯეტის განხილვისა და დამტკიცების შესახებ“ 2018 წლის 28 დეკემბრის 741/21 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ნომერი: გ-19-19 / 339

გამოქვეყნების თარიღი ივნისი 06, 2019 15:05

მიღების თარიღი მაისი 30, 2019

თანდართული დოკუმენტები: