ააიპ „რადიო ათინათის“ კერძო მაუწყებლობის №B48 ლიცენზიის ააიპ „ასოციაცია ათინათისთვის“ გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

ნომერი: გ-19-5 / 356

გამოქვეყნების თარიღი ივნისი 07, 2019 17:59

მიღების თარიღი ივნისი 06, 2019

თანდართული დოკუმენტები: