რადიომოყვარულ გიორგი მაღლაკელიძისთვის რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენებისთვის სახმობის მინიჭების შესახებ

ნომერი: გ-19-7 / 337

გამოქვეყნების თარიღი ივნისი 05, 2019 15:03

მიღების თარიღი მაისი 30, 2019

თანდართული დოკუმენტები: