დ. პატარაიას საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრად დანიშვნის შესახებ

ნომერი: 751 /

გამოქვეყნების თარიღი ივნისი 11, 2002

მიღების თარიღი ივნისი 11, 2002

საქართველოს პრეზიდენტის

განკარგულება

# 751 2002 წლის 11 ივნისი ქ. თბილისი

დ. პატარაიას საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრად დანიშვნის შესახებ

 

დაინიშნოს დავით პატარია საქართველო კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრად ექვსი წლის ვადით.

 

 

ე. შევარდნაძე