შპს „ჯეოსელმა“ 50 765 სააბონენტო ნომრით სარგებლობის ნებრთვა აიღო

სექტემბერი 08, 2017 13:07

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ დააკმაყოფილა შპს „ჯეოსელის“ მოთხოვნა და 555 ინდექსტზე 50 765 სააბონენტო ნომერზე ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ნებრთვა გასცა.

კომპანია აღნიშნული ნუმერაციის რესურსით მობილურ საკომუნიკაციო მომსახურებას განახორციელებს, ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა საქართველოს მთელი ტერიტორიაა, ნებართვა უვადოა და ექვემდებარება ყოველწლიურ განახლებას.