სს „გლობალ ერთმა“ ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ნებართვა მიიღო

აგვისტო 08, 2017 17:19

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ დააკმაყოფილა სს „გლობალ ერთის“ მოთხოვნა ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ნებართვის მინიჭების თაობაზე.

 კომპანიამ ქ. თბილისში ფიქსირებული სატელეფონო მომსახურების უზრუნველსაყოფად ნუმერაციის რესურსი - 2157XXX-2159XXX - 3 000 სააბონენტო ნომერი  მიიღო. ნებართვა უვადოა და ექვემდებარება ყოველწლიურ განახლებას.