შეტყობინება შპს "მეგა.ჯეს"

ნოემბერი 10, 2017 12:40

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს „მეგა.ჯე„-ს ვერ ჩაბარდა შეტყობინება შპს  „მეგა.ჯე“-სთვის  ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე საკითხის განხილვის, სხდომის ჩატარების ადგილისა და თარიღის შესახებ. შესაბამისად, კომპანიის ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად შპს  „მეგა.ჯე“-სთვის გაგზავნილი შეტყობინება საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

თანდართული დოკუმენტები: