შეტყობინება შპს "ოდრექს სოვთვეარს"

ნოემბერი 10, 2017 12:44

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს „ოდრექს სოვთვეარს„ ვერ ჩაბარდა შეტყობინება შპს  „ოდრექს სოვთვეარ“-ისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე საკითხის განხილვის, სხდომის ჩატარების ადგილისა და თარიღის შესახებ. შესაბამისად, კომპანიის ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად შპს  „ოდრექს სოვთვეარ“-სთვის გაგზავნილი შეტყობინება საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

თანდართული დოკუმენტები: