ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის მოდელები და კომისიის ხედვა - პრეზენტაცია

ოქტომბერი 30, 2012 9:55

თანდართული დოკუმენტები: