2017 წლის 21 ოქტომბრის საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის განსაზღვრული კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტების სია

აგვისტო 23, 2017 18:31

2017 წლის 20 ივლისს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით წარმოდგენილი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის განსაზღვრული კვალიფიციაური საარჩევნო სუბიექტების სია.

 

დანართი:

თანდართული დოკუმენტები: