მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებულ პირთა სია

მარტი 07, 2013

კომისია აქვეყნებს მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებულ იმ პირთა სიას, რომლებიც საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნების ჩატარების გეოგრაფიულ არეალში ხვდება.

შეგახსენებთ, სქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნები ტარდება სამ საარჩევნო ოლქში: ნაძალადევი, ბაღდათი და სამტრედია.

თანდართული დოკუმენტები: