საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ ჩატარებული მედია მონიტორინგის შუალედური ანგარიში (09.09.2012 – 15.09.2012)

სექტემბერი 28, 2012

თანდართული დოკუმენტები: