საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ ჩატარებული მედია მონიტორინგის შუალედური ანგარიში (12.08.2012–25.08.2012)

სექტემბერი 18, 2012

თანდართული დოკუმენტები: