საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ ჩატარებული მედია მონიტორინგის შუალედური ანგარიში (16.09.2012 – 22.09.2012)

ოქტომბერი 02, 2012

თანდართული დოკუმენტები: