საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ ჩატარებული მედია მონიტორინგის შუალედური ანგარიში (26.08.2012–08.09.2012)

სექტემბერი 22, 2012

თანდართული დოკუმენტები: