საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ ჩატარებული მედია მონიტორინგის შუალედური ანგარიში (21.09.2013 – 04.10.2013)

ნოემბერი 27, 2013

თანდართული დოკუმენტები: