საპარლამენტო არჩევნები 2016
აგვისტო
04, 2016
15:34

კომისია სიძულვილის ენის გამოყენების გახშირებული შემთხვევების გამო მიმართვას ავრცელებს

აგვისტო 04, 2016 15:34

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ყურადღებას ამახვილებს  ტელეეთერით სიძულვილის ენის...

ივნისი
10, 2016
13:57

2016 წლის 8 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისთვის განსაზღვრული კვალიფიციაური საარჩევნო სუბიექტების სია

ივნისი 10, 2016 13:57

საქართველოს ცენტრალური სააჩრევნო კომისიის მიერ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისთვის...

ივნისი
08, 2016
18:23

წინასაარჩევნო კამპანიის მედიამონიტორინგის სახელმძღვანელო წესები და რეკომენდაციები

ივნისი 08, 2016 18:23

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისთვის ევროპის კავშირისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი...

ივნისი
08, 2016
11:26

საარჩევნო პროცესში მედიის მონაწილეობისა და მისი გამოყენების წესი

ივნისი 08, 2016 11:26

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2012 წლის 15 აგვისტოს N9 დადგენილებით დამტკიცებული...

მაისი
27, 2016
15:04

კომისია საქართველოს პარლამენტის არჩევნების წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგს 2016 წლის 8 ივნისიდან იწყებს და 53 ტელეკომპანიას დააკვირდება

მაისი 27, 2016 15:04

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია საქართველოს პარლამენტის არჩევნების წინასაარჩევნო...