2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდის მედიამონიტორინგის შუალედური ანგარიში (08.06-2016-08.07-2016)

აგვისტო 09, 2016 13:30

თანდართული დოკუმენტები: