2016 წლის 8 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისთვის განსაზღვრული კვალიფიციაური საარჩევნო სუბიექტების სია

ივნისი 10, 2016 13:57

თანდართული დოკუმენტები: