კომისიის განმარტება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთან მოქმედ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორის კომისიას

სექტემბერი 23, 2016 13:12

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის განმარტება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთან მოქმედ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორის კომისიას ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მიერ მოსახლეობისთვის გაგზავნილი მოკლე ტექსტური შეტყობინენების თაობაზე. 

თანდართული დოკუმენტები: