საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ ჩატარებული მედია მონიტორინგის შედეგები (11.09.2015 – 31.10.2015)

დეკემბერი 04, 2015 18:33

თანდართული დოკუმენტები: