ელექტრონული კომუნიკაციების საკონსულტაციო დოკუმენტები და სხვა მასალები
აპრილი
04, 2018
10:27

საქართველო – შემდგომი თაობის ქსელებთან დაშვების (NGA) შესახებ საკონსულტაციო დოკუმენტი

აპრილი 04, 2018 10:27

საქართველო – შემდგომი თაობის ქსელებთან დაშვების (NGA) შესახებ...