სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის გაზიარებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი

ოქტომბერი 19, 2016 10:44

თანდართული დოკუმენტები: