„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტი

ოქტომბერი 26, 2017 17:40

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ დაფინანსებული საქართველოს ელექტრონული კომუნიკაციების სექტორის განვითარების პროექტის ფარგლებში დაქირავებულმა საერთაშორისო ექსპერტთა ჯგუფმა (Grant Thornton, Pierstone, Analysys Mason), ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიზნით, შეიმუშავა „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტი

გთხოვთ, გაეცნოთ აღნიშნულ დოკუმენტს და კომენტარების შემთხვევაში გამოაგზავნოთ თქვენი მოსაზრებები მ/წ 8 ნოემბრამდე მისამართზე: post@gncc.ge, iverdzeuli@gncc.ge და msulaberidze@gncc.ge

თანდართული დოკუმენტები: