800/900/1800/2100 მჰც დიაპაზონებში დაგეგმილ აუქციონებთან დაკავშირებით დაინტერესებული პირების მიერ წარმორდგენილ შეკითხვებზე/მოსაზრებებზე კომისიის პასუხები და შემდგომი კონსულტაცია

აგვისტო 24, 2015 19:28

თანდართული დოკუმენტები: