საკონსულტაციო დოკუმენტი „87.5–108 მჰც დიაპაზონში სიხშირული მოდულაციით რადიომაუწყებლობისთვის თავისუფალი სიხშირული რესურსის განაწილების შესახებ"

აგვისტო 29, 2016 13:15

 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აქვეყნებს საკონსულტაციო დოკუმენტს „87.5–108 მჰც დიაპაზონში სიხშირული მოდულაციით რადიომაუწყებლობისთვის თავისუფალი სიხშირული რესურსის განაწილების შესახებ“. დაინტერესებული პირების შენიშვნებისა და კომენტარების მიღება იწარმოებს ა.წ. 7 სექტემბრამდე ელექტრონულ მისამართებზე:  post@gncc.ge, naspanidze@gncc.ge     საკონტაქტო პირი: ნოდარ ასპანიძე.


თანდართული დოკუმენტები: