საკონსულტაციო დოკუმეტი უსადენო-ფართოზოლოვანი მიწისზედა სისტემებისათვის ჰარმონიზებული სიხშირული დიაპაზონების რესურსი და დაგეგმილი აუქციონების შესახებ

ივნისი 19, 2015 17:55

თანდართული დოკუმენტები: