შეტყობინებები
თებერვალი
18, 2020
10:45

შეტყობინება შპს „ქიზიყი ჯგუფს“

თებერვალი 18, 2020 10:45

შეტყობინება შპს „ქიზიყი ჯგუფის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე...

თებერვალი
18, 2020
10:44

შეტყობინება შპს „ნიკოლოზს“

თებერვალი 18, 2020 10:44

შეტყობინება შპს „ნიკოლოზის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე სხდომა...

თებერვალი
18, 2020
10:43

შეტყობინება ი.მ. „მალხაზ გოგიტიძეს“

თებერვალი 18, 2020 10:43

შეტყობინება ი.მ. „მალხაზ გოგიტიძის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის...

თებერვალი
18, 2020
10:42

შეტყობინება შპს „ვერტექსს“

თებერვალი 18, 2020 10:42

შეტყობინება შპს „ვერტექსის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე სხდომა...

თებერვალი
18, 2020
10:41

შეტყობინება შპს „ქეი ენდ ქეი თივის“

თებერვალი 18, 2020 10:41

შეტყობინება შპს „ქეი ენდ ქეი თივის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე...

თებერვალი
18, 2020
10:39

შეტყობინება შპს „სიგულდას“

თებერვალი 18, 2020 10:39

შეტყობინება შპს „სიგულდას“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე სხდომა...

თებერვალი
18, 2020
10:38

შეტყობინება შპს „ალიონს“

თებერვალი 18, 2020 10:38

შეტყობინება შპს „ალიონის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე სხდომა...

თებერვალი
18, 2020
10:36

შეტყობინებები შპს “მაქსტელკომს“ (404499253)

თებერვალი 18, 2020 10:36

შეტყობინება შპს “მაქსტელკომის“ (404499253) ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის...

თებერვალი
18, 2020
10:34

შეტყობინება შპს „ვესტლაინს“

თებერვალი 18, 2020 10:34

შეტყობინება შპს „ვესტლაინის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე სხდომა...

თებერვალი
18, 2020
10:31

შეტყობინება ააიპ „სამოქალაქო აქტივობების ცენტრს“

თებერვალი 18, 2020 10:31

შეტყობინება ააიპ „სამოქალაქო აქტივობების ცენტრის“ ადმინისტრაციული...