შეტყობინებები
სექტემბერი
08, 2019
12:25

შეტყობინება შპს ვესტლაინს

სექტემბერი 08, 2019 12:25

შპს „ვესტლაინისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 5 სექტემბერს...

სექტემბერი
08, 2019
12:24

შეტყობინება შპს სატელიტ პლუსს

სექტემბერი 08, 2019 12:24

შპს „სატელიტპლუსის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 5 სექტემბერს...

სექტემბერი
08, 2019
12:22

შეტყობინება შპს Airnet-აირნეტს

სექტემბერი 08, 2019 12:22

შპს „Airnet-აირნეტის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 5 სექტემბერს...

სექტემბერი
08, 2019
12:21

შეტყობინება შპს ჯიმობაილს

სექტემბერი 08, 2019 12:21

შპს „ჯიმობაილის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 5 სექტემბერს...

სექტემბერი
08, 2019
12:16

შეტყობინება შპს მედიაკომს

სექტემბერი 08, 2019 12:16

შპს „მედიაკომის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 5 სექტემბერს...

აგვისტო
16, 2019
10:25

შეტყობინება შპს "ტვ სარფს"

აგვისტო 16, 2019 10:25

შპს „ტვ სარფისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 15 აგვისტოს...

აგვისტო
12, 2019
13:11

შეტყობინება შპს "ტვ სარფს"

აგვისტო 12, 2019 13:11

შპს „ტვ სარფისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 8 აგვისტოს...

აგვისტო
12, 2019
10:29

შეტყობინება შპს "ტენეტს"

აგვისტო 12, 2019 10:29

შპს „ტენეტისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 8 აგვისტოს...

ივლისი
25, 2019
19:15

შეტყობინება შპს "TV ERA"-ს

ივლისი 25, 2019 19:15

შპს "TV ERA-სთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე, 2019 წლის 25 ივლისს...

ივლისი
22, 2019
16:03

შეტყობინება შპს "TV ERA"-ს

ივლისი 22, 2019 16:03

შპს "TV ERA"-სთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე, 2019 წლის 18 ივლისს...