შეტყობინებები
თებერვალი
26, 2020
9:42

შეტყობინება ი.მ. „მალხაზ გოგიტიძეს“

თებერვალი 26, 2020 9:42

შეტყობინება ი.მ. „მალხაზ გოგიტიძის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის...

თებერვალი
21, 2020
15:09

შეტყობინება შპს „NSN GRUP“-ს

თებერვალი 21, 2020 15:09

შეტყობინება შპს „ლავნეტის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 2020...

თებერვალი
20, 2020
17:36

შეტყობინება შპს „ლავნეტს“

თებერვალი 20, 2020 17:36

შეტყობინება შპს „ლავნეტის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე სხდომა...

თებერვალი
20, 2020
17:35

შეტყობინება შპს „აიროპტს“

თებერვალი 20, 2020 17:35

შეტყობინება შპს „აიროპტის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე სხდომა...

თებერვალი
20, 2020
17:34

შეტყობინება ააიპ „სამცხე-ჯავახეთის მედიის ხელშეწყობის ფონდს“

თებერვალი 20, 2020 17:34

შეტყობინება ააიპ „სამცხე-ჯავახეთის მედიის ხელშეწყობის ფონდის“ ადმინისტრაციული...

თებერვალი
20, 2020
17:33

შეტყობინება შპს „ფოთი-ტვ“-ს

თებერვალი 20, 2020 17:33

შეტყობინება შპს „ფოთი-ტვ“-ის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე სხდომა...

თებერვალი
20, 2020
17:32

შეტყობინება შპს „ტელეკომპანია პირველს“

თებერვალი 20, 2020 17:32

შეტყობინება შპს „ტელეკომპანია პირველის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების...

თებერვალი
20, 2020
17:31

შეტყობინება შპს „ტენეტს“

თებერვალი 20, 2020 17:31

შეტყობინება შპს „ტენეტის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე სხდომა...

თებერვალი
20, 2020
17:30

შეტყობინება შპს „პოსტვს“

თებერვალი 20, 2020 17:30

შეტყობინება შპს „პოსტვ“-ის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე სხდომა...

თებერვალი
20, 2020
17:29

შეტყობინება შპს „ლეველ 3“-ს

თებერვალი 20, 2020 17:29

შეტყობინება შპს „ლეველ 3“-ის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე სხდომა...