შეტყობინებები
აგვისტო
03, 2018
13:01

შეტყობინება შპს „iConnect“-ს

აგვისტო 03, 2018 13:01

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად, შპს „iConnect“ ვერ...

აგვისტო
03, 2018
12:57

შეტყობინება შპს „მეტაკომს“

აგვისტო 03, 2018 12:57

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად, შპს „მეტაკომს“ ვერ...

აგვისტო
03, 2018
12:48

შეტყობინება შპს „ბასტიონს“

აგვისტო 03, 2018 12:48

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად, შპს „ბასტიონს“ ვერ...

ივლისი
23, 2018
17:23

შეტყობინება შპს „ქეი ენდ ქეი თივის“

ივლისი 23, 2018 17:23

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად, შპს „ქეი ენდ...

ივლისი
19, 2018
10:47

შეტყობინება შპს „ტვ ბათუმი ემ“-ს

ივლისი 19, 2018 10:47

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად, შპს „ტვ...

ივლისი
19, 2018
10:46

შეტყობინება შპს „რიდერვილი READERwill“-ს

ივლისი 19, 2018 10:46

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად, შპს...

ივლისი
19, 2018
10:45

შეტყობინება შპს „პონტოსატს“

ივლისი 19, 2018 10:45

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად, შპს...

ივლისი
19, 2018
10:39

შეტყობინება შპს „ნირაკოს“

ივლისი 19, 2018 10:39

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად, შპს...

ივლისი
18, 2018
17:02

შეტყობინება შპს „ფლაი ტივის“

ივლისი 18, 2018 17:02

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად, შპს „ფლაი ტივის“ ვერ...

ივლისი
10, 2018
13:08

შეტყობინება შპს „ჯეოტელს“

ივლისი 10, 2018 13:08

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად, შპს „ჯეოტელს“ ვერ...