შეტყობინებები
მარტი
23, 2020
16:45

შეტყობინება შპს „რ-რადიოს“

მარტი 23, 2020 16:45

შეტყობინება „რ-რადიოს“ სხდომა, სადაც განიხილება შპს „რ-რადიოს“ კერძო...

მარტი
22, 2020
10:28

შეტყობინება სს ,,სილქნეტს“

მარტი 22, 2020 10:28

შეტყობინება „სილქნეტს“ სხდომა, სადაც განიხილება სს ,,სილქნეტისთვის“...

მარტი
22, 2020
10:24

შეტყობინება შპს ,,მაგთიკომს“

მარტი 22, 2020 10:24

შეტყობინება „მაგთიკომს“ სხდომა, სადაც განიხილება შპს ,,მაგთიკომისთვის“...

მარტი
16, 2020
18:34

შეტყობინება ინდოეთის მოქალაქე საჯი შაჯაჰანს

მარტი 16, 2020 18:34

შეტყობინება ინდოეთის მოქალაქე საჯი შაჯაჰანის მაუწყებლობის სფეროში ავტორიზაციაზე უარის თქმის თაობაზე...

მარტი
16, 2020
18:28

შეტყობინება შპს „ბათუმი ტვ 2“-ის დირექტორს ბ-ნ მ. შანიძეს

მარტი 16, 2020 18:28

შეტყობინება „შპს „ბათუმი ტვ 2“-ისთვის მაუწყებლობის სფეროში ავტორიზაციაზე უარის...

მარტი
16, 2020
18:20

შეტყობინება ი/მ „ილო ლაბაძეს“ და შპს „იმერ ტვ+“-ს

მარტი 16, 2020 18:20

შეტყობინება ი/მ „ილო ლაბაძესა“ და შპს „იმერ ტვ+“-ს შორის რადიოსიხშირული...

მარტი
16, 2020
18:12

შეტყობინება შპს „ჯორჯიას ფერსთ ინდიან ბიზნეს რიფორთარ ჩანელს“

მარტი 16, 2020 18:12

შეტყობინება შპს „ჯორჯიას ფერსთ ინდიან ბიზნეს რიფორთარ ჩანელის“ მაუწყებლობის სფეროში...

მარტი
16, 2020
17:09

შეტყობინება შპს „ჯი-დი-ეს თი-ვის“

მარტი 16, 2020 17:09

შეტყობინება შპს „ჯი-დი-ეს თი-ვის“ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის...

მარტი
16, 2020
17:06

შეტყობინება შპს „ტელეიმედს“

მარტი 16, 2020 17:06

შეტყობინება შპს „ტელეიმედის“ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის...

მარტი
09, 2020
16:11

შეტყობინება შპს „ტელერადიოკომპანია ატვ-12“-ს

მარტი 09, 2020 16:11

შეტყობინება შპს „ტელერადიოკომპანია ატვ-12“-ის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის...