შეტყობინებები
მარტი
09, 2020
16:10

შეტყობინება შპს „მედიაკომს“

მარტი 09, 2020 16:10

შეტყობინება შპს „მედიაკომის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე სხდომა...

მარტი
02, 2020
19:52

შეტყობინება შპს „Discovery 2“-ს

მარტი 02, 2020 19:52

შეტყობინება შპს „Discovery 2“-ის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე...

მარტი
02, 2020
19:51

შეტყობინება შპს „ეილანს“

მარტი 02, 2020 19:51

შეტყობინება შპს „ეილანის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე სხდომა...

მარტი
02, 2020
19:50

შეტყობინება შპს „მედიაკომს“

მარტი 02, 2020 19:50

შეტყობინება შპს „მედიაკომის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე სხდომა...

მარტი
02, 2020
19:49

შეტყობინება შპს „ჯეოლინკს“

მარტი 02, 2020 19:49

შეტყობინება შპს „ჯეოლინკის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე სხდომა...

მარტი
02, 2020
19:48

შეტყობინება შპს „ჯეო ჩენელზს“

მარტი 02, 2020 19:48

შეტყობინება შპს „ჯეო ჩენელზის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე...

მარტი
02, 2020
19:47

შეტყობინება შპს „ფასტ ნეტს“

მარტი 02, 2020 19:47

შეტყობინება შპს „ფასტ ნეტის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე სხდომა...

მარტი
02, 2020
19:46

შეტყობინება შპს „ტელევიზია კახეთს“

მარტი 02, 2020 19:46

შეტყობინება შპს „ტელევიზია კახეთის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე...

მარტი
02, 2020
19:45

შეტყობინება შპს „ოპტიკომს“

მარტი 02, 2020 19:45

შეტყობინება შპს „ოპტიკომის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე სხდომა...

მარტი
02, 2020
19:44

შეტყობინება შპს „ზანეტს“

მარტი 02, 2020 19:44

შეტყობინება შპს „ზანეტის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე სხდომა...