შეტყობინებები
ივლისი
19, 2018
10:45

შეტყობინება შპს „პონტოსატს“

ივლისი 19, 2018 10:45

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად, შპს...

ივლისი
19, 2018
10:39

შეტყობინება შპს „ნირაკოს“

ივლისი 19, 2018 10:39

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად, შპს...

ივლისი
18, 2018
17:02

შეტყობინება შპს „ფლაი ტივის“

ივლისი 18, 2018 17:02

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად, შპს „ფლაი ტივის“ ვერ...

ივლისი
10, 2018
13:08

შეტყობინება შპს „ჯეოტელს“

ივლისი 10, 2018 13:08

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად, შპს „ჯეოტელს“ ვერ...

ივლისი
06, 2018
15:15

შეტყობინება შპს „სინემა კახეთს“

ივლისი 06, 2018 15:15

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად, შპს „სინემა კახეთს“...

ივლისი
02, 2018
15:07

შეტყობინება შპს „სინემა კახეთს“

ივლისი 02, 2018 15:07

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად, შპს „სინემა კახეთს“...

ივნისი
25, 2018
10:37

შეტყობინება შპს „გიორგის“

ივნისი 25, 2018 10:37

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად, შპს „გიორგის“ ვერ...

ივნისი
22, 2018
13:56

შეტყობინება შპს „ბექას“

ივნისი 22, 2018 13:56

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს "ბექას" ვერ ჩაბარდა...

მაისი
17, 2018
19:07

შეტყობინება შპს "ქართული ტვ"-ს

მაისი 17, 2018 19:07

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს "ქართული ტვ"-ს ვერ ჩაბარდა...

მაისი
17, 2018
19:03

შეტყობინება შპს "ექსტრანეტს"

მაისი 17, 2018 19:03

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს "ექსტრანეტს" ვერ ჩაბარდა...