შეტყობინებები
მარტი
22, 2019
19:32

შეტყობინება შპს „პროსერვ.ჯი“-ს

მარტი 22, 2019 19:32

შპს „პროსერვ.ჯი“-სთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 2019...

მარტი
22, 2019
19:31

შეტყობინება შპს „ტ-ნეტს“

მარტი 22, 2019 19:31

შპს „ტ-ნეტისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 2019 წლის 21...

მარტი
22, 2019
19:30

შეტყობინება შპს „ჯენკოლაინს“

მარტი 22, 2019 19:30

შპს „ჯენკოლაინისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 2019 წლის 21...

მარტი
22, 2019
19:28

შეტყობინება შპს „ქიზიყს“

მარტი 22, 2019 19:28

შპს „ქიზიყისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 2019 წლის 21...

მარტი
22, 2019
19:26

შეტყობინება შპს „სკაი ივერიას“

მარტი 22, 2019 19:26

შპს „სკაი ივერიასთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 2019 წლის 21...

მარტი
22, 2019
19:24

შეტყობინება შპს „სი სი ჯი“-ს

მარტი 22, 2019 19:24

შპს „სი სი ჯი“-სთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე, 2019...

მარტი
22, 2019
19:22

შეტყობინება შპს „პოვერნეტს“

მარტი 22, 2019 19:22

შპს „პოვერნეტისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე, 2019 წლის 21...

მარტი
22, 2019
19:20

შეტყობინება შპს „4კ ტვ“-ს

მარტი 22, 2019 19:20

შპს „4კ ტვ“-სთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე, 2019 წლის...

მარტი
21, 2019
14:07

შეტყობინება შპს „ნეტ კონექტს“

მარტი 21, 2019 14:07

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად, შპს „ნეტ...

მარტი
21, 2019
14:05

შეტყობინება შპს „ფასტნეტს“

მარტი 21, 2019 14:05

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად, შპს „ფასტნეტს“...