შეტყობინებები
აპრილი
16, 2019
16:54

შეტყობინება შპს „თელნეტს“

აპრილი 16, 2019 16:54

შპს „თელნეტს“ ვერ ჩაბარდა გადაწყვეტილება მისი სამართალდამრღვევად ცნობისა და...

აპრილი
16, 2019
16:50

შეტყობინება „4კ ტვ“-ს

აპრილი 16, 2019 16:50

შპს „4კ ტვ“-ს ვერ ჩაბარდა გადაწყვეტილება, მისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის...

აპრილი
15, 2019
12:22

შეტყობინება შპს „თებელაინს“

აპრილი 15, 2019 12:22

შპს „თებელაინისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 2019 წლის 11...

მარტი
29, 2019
17:55

შეტყობინება შპს „ინფორმაციული ტექნოლოგიების კონსულტაცია და მომსახურება“-ს

მარტი 29, 2019 17:55

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად,...

მარტი
29, 2019
17:53

შეტყობინება შპს „ბი2ბი“-ს

მარტი 29, 2019 17:53

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად, შპს...

მარტი
22, 2019
19:32

შეტყობინება შპს „პროსერვ.ჯი“-ს

მარტი 22, 2019 19:32

შპს „პროსერვ.ჯი“-სთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 2019...

მარტი
22, 2019
19:31

შეტყობინება შპს „ტ-ნეტს“

მარტი 22, 2019 19:31

შპს „ტ-ნეტისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 2019 წლის 21...

მარტი
22, 2019
19:30

შეტყობინება შპს „ჯენკოლაინს“

მარტი 22, 2019 19:30

შპს „ჯენკოლაინისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 2019 წლის 21...

მარტი
22, 2019
19:28

შეტყობინება შპს „ქიზიყს“

მარტი 22, 2019 19:28

შპს „ქიზიყისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 2019 წლის 21...

მარტი
22, 2019
19:26

შეტყობინება შპს „სკაი ივერიას“

მარტი 22, 2019 19:26

შპს „სკაი ივერიასთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 2019 წლის 21...