შეტყობინებები
თებერვალი
11, 2020
11:13

შეტყობინება შპს „მეგა.ჯეს“

თებერვალი 11, 2020 11:13

შეტყობინება შპს „გიორგის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 2020 წლის...

თებერვალი
11, 2020
11:04

შეტყობინება შპს „გიორგის“

თებერვალი 11, 2020 11:04

შეტყობინება შპს „გიორგის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 2020 წლის...

თებერვალი
11, 2020
10:44

შეტყობინება შპს „ნიუნეტს“

თებერვალი 11, 2020 10:44

შეტყობინება შპს „ნიუნეტის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 2020...

თებერვალი
07, 2020
17:52

შეტყობინება შპს „დამოუკიდებელ ტელე-რადიო კომპანია ოდიშს“

თებერვალი 07, 2020 17:52

შეტყობინება შპს „დამოუკიდებელ ტელე-რადიო კომპანია ოდიშს“-ის ადმინისტრაციული...

თებერვალი
07, 2020
17:49

შეტყობინება შპს „ზანდო-2004“-ს

თებერვალი 07, 2020 17:49

შეტყობინება შპს „ზანდო-2004“-ს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე...

თებერვალი
03, 2020
12:05

შეტყობინება შპს „ტვ 25“-ს

თებერვალი 03, 2020 12:05

შეტყობინება შპს „ტვ 25“-ის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე სხდომა...

თებერვალი
03, 2020
12:04

შეტყობინება შპს „ჯიმობაილს“

თებერვალი 03, 2020 12:04

შეტყობინება შპს „ჯიმობაილის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე სხდომა...

თებერვალი
03, 2020
12:02

შეტყობინება შპს „სქაიტელეკომი-Skytelecom LTD“-ს

თებერვალი 03, 2020 12:02

შეტყობინება შპს „სქაიტელეკომი-Skytelecom LTD“-ის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის...

თებერვალი
03, 2020
12:01

შეტყობინება შპს „სატელიტ პლიუსს“

თებერვალი 03, 2020 12:01

შეტყობინება შპს „სატელიტ პლიუსის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე...

თებერვალი
03, 2020
11:59

შეტყობინება შპს „სტარ ნეთვორქსს“

თებერვალი 03, 2020 11:59

შეტყობინება შპს „სტარ ნეთვორქსის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე...