კომისიის N 448/18 გადაწყვეტილება შპს „ევრო ტელეკომს“

აგვისტო 29, 2018 12:14

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს „ევრო ტელეკომს" ვერ ჩაბარდა კომისიის 2018 წლის 2 აგვისტოს N 448/18 გადაწყვეტილება შპს „ევრო ტელეკომისთვის" სამართალდამრღვევად ცნობისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების თაობაზე.

შესაბამისად, კომისიის აღნიშნული გადაწყვეტილების დამოწმებული ასლი საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

თანდართული დოკუმენტები: