შეტყობინება ა(ა)იპ „არასამეწარმეო მედია-კავშირ ობიექტივს“

მარტი 23, 2020 19:47

შეტყობინება ა(ა)იპ „არასამეწარმეო მედია-კავშირ ობიექტივის“ სხდომა, სადაც განიხილება ა(ა)იპ „არასამეწარმეო მედია-კავშირი ობიექტივისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხი, მაუწყებლობის სფეროში მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევის გამო, გაიმართება 2020 წლის 26 მარტს 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: