შეტყობინება ი/მ „ალექსანდრე მიქაძეს“

მაისი 01, 2019 11:36

ი/მ „ალექსანდრე მიქაძესთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 2019 წლის 25 აპრილს ჩანიშნული სხდომა გადაიდო და გაიმართება 2019 წლის 16 მაისს, 15 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: