შეტყობინება ინდოეთის მოქალაქე საჯი შაჯაჰანს

მარტი 16, 2020 18:34

შეტყობინება ინდოეთის მოქალაქე საჯი შაჯაჰანის მაუწყებლობის სფეროში ავტორიზაციაზე უარის თქმის თაობაზე სხდომა გაიმართება 2020 წლის 19 მარტს 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: