შეტყობინება შპს „4კ ტვ“-ს

მარტი 22, 2019 19:20

შპს „4კ ტვ“-სთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 2019 წლის 21 მარტს ჩანიშნული სხდომა გადაიდო და გაიმართება 2019 წლის 28 მარტს, 15 საათზე. 

სხდომაზე დასწრების უზრუნველყოფის მიზნით, შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: