შეტყობინება შპს „აია+“-ს

აგვისტო 03, 2018 14:25

შპს „აია+“-ისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე ჩანიშნულ სხდომაზე მისი დასწრების უზრუნველყოფის მიზნით, შპს „აია+“-ისთვის გაგზავნილი შეტყობინება საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

თანდართული დოკუმენტები: