შეტყობინება შპს „Airnet აირნეტ“-ს

მაისი 17, 2019 16:52

შპს „Airnet აირნეტ“-ისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 2019 წლის 16 მაისს ჩანიშნული სხდომა გადაიდო და გაიმართება 2019 წლის 23 მაისს, 15 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: