შეტყობინება შპს „ბი2ბი“-ს

მარტი 29, 2019 17:53

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად, შპს „ბი2ბი“-ს ვერ ჩაბარდა შეტყობინება ავტორიზაციის შეჩერების თაობაზე საკითხის განხილვის, სხდომის ჩატარების ადგილისა და თარიღის შესახებ.

შესაბამისად,  შპს “ბი2ბი“-სთვის გაგზავნილი წერილის შინაარსი საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ვებგვერდზე. 

თანდართული დოკუმენტები: