შეტყობინება შპს „ჯორჯიას ფერსთ ინდიან ბიზნეს რიფორთარ ჩანელს“

მარტი 16, 2020 18:12

შეტყობინება შპს „ჯორჯიას ფერსთ ინდიან ბიზნეს რიფორთარ ჩანელის“ მაუწყებლობის სფეროში ავტორიზაციაზე უარის თქმის თაობაზე სხდომა გაიმართება 2020 წლის 19 მარტს 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: